ריבית ינואר נותרה ללא שינוי

הועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה להותיר את הריבית במשק לחודש ינואר על כנה ברמה של 1%.

בהודעה שפרסם הבנק נכתב, כי "ההחלטה עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין".

בין הגורמים שציין הבנק להחלטתו היא סביבת האינפלציה הנמצאת בתחום היעד, מעט נמוך ממרכזו. בבנק ציינו את מדד נובמבר שהפתיע כלפי מטה והדגישו כי למרות עלייה מתונה בציפיות מהמקורות השונים לאינפלציה בשנה הקרובה, כולן עומדות עדיין מעט מתחת למרכז יעד האינפלציה.

עוד ציינו בבנק את קצב הצמיחה היציב של המשק, שאף מראה סימנים להתאוששות מסוימת של הפעילות, ובכלל זה ביצוא. "בהינתן תחזיות להתאוששות בכלכלה העולמית ובסחר העולמי, הערכת חטיבת המחקר מצביעה על גידול מתון בקצב הצמיחה (ללא השפעת הפקת הגז) בשנה הבאה".

חטיבת המחקר של בנק ישראל ציינה בסקירה המאקרו כלכלית, כי הריבית צפויה להישאר ברמתה הנוכחית במהלך המחצית הראשונה של 2014, להתחיל לעלות במחצית השנייה של השנה ולעמוד על 1.25% בסופה.