קושי: 3 מתוך 5
זמן קריאה: 5 דקות

תכירו: מערכת זה"ב

מערכת זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת) היא מערכת מתקדמת, יעילה ואמינה להעברת כספים בשקלים, שאותה מפעיל בנק ישראל. העברות הכספים במערכת זה"ב מבוצעות בזמן אמת, נחשבות סופיות מיד עם ביצוען ואינן ניתנות לביטול, ובכך מבטיחה המערכת למשתמשים בה ביצוע מהיר ובטוח של תשלומים בכל רגע נתון. ההעברה מתבצעת תוך דקות ספורות, ומקבל התשלום יכול לעשות בכסף שימוש מיידי – ממש כמו במקרה של תשלום במזומן.

המשתמשים במערכת זה"ב

המשתמשים הגדולים במערכת זה"ב הם הבנקים המסחריים, המעבירים באמצעותה את כל הפעילות הבין-בנקאית שלהם. עוד נהנים מיתרונות המערכת גופים וחברות במשק, המעבירים ומקבלים מדי יום הוראות תשלום חשובות ודחופות: גופים מוסדיים כמו קרנות הפנסיה, קופות גמל וחברות ביטוח, חברות ומפעלים גדולים ובינוניים, בתי השקעות וברוקרים פרטיים.

אולם בנוסף לכל אלה יכולים ליהנות ממהירות הפעולה ומהביטחון הרב שמעניקה מערכת זה"ב גם כלל לקוחות הבנקים, שכן השימוש בה פתוח בפני כולם ואינו מותנה בסכום מינימום. לפיכך, גם לקוחות פרטיים, המעוניינים להעביר כספים מבנק לבנק או מחשבון לחשבון יכולים לעשות זאת בדרך מהירה ובטוחה.

יתרונות המערכת ללקוחות פרטיים באים לידי ביטוי בעיקר במקרים של עסקאות הכרוכות בהעברת סחורות כנגד תשלום, כגון קנייה ומכירה של דירות וכלי רכב. התשלום במקרים שכאלה אינו ניתן לביטול, וזאת בניגוד לתשלום באמצעות צ'קים, למשל, שבו רשאי הבנק של הרוכש להחזיר את הצ'ק בשל היעדר יתרה מספקת בחשבון. במערכת זה"ב, כאמור, יכול המוכר לעשות שימוש מיידי בכסף שקיבל.

מנגנון העברת הכספים

העברות הכספים במערכת זה"ב מתבצעות לאורך כל יום העבודה הבנקאי. כל הוראת תשלום המגיעה למערכת מבוצעת מיד, ללא קשר להוראות התשלום האחרות ששולח הבנק. במקרה של עסקת מכירה, למשל, מתבצעת העברת התשלום מהקונה למוכר באמצעות מערכת זה"ב בדרך הבאה: עם מתן ההוראה בידי הקונה, משוגרת הוראת התשלום מסניף הבנק שלו אל מרכז הבנק, וממנו אל מערכת זה"ב בבנק ישראל. אם אין בעיות מיוחדות, מעבירה המערכת מיד את הכסף מהבנק של הקונה אל הבנק של המוכר, וממנו הוא מועבר ישירות אל חשבונו הפרטי. כל התהליך נמשך דקות ספורות בלבד, ועם סיומו מקבל המוכר הודעה מסניף הבנק שלו על הזיכוי הסופי שבוצע בחשבונו. עם ביצוע ההעברה הכספית במערכת זה"ב, לא יכול יותר הקונה לחזור בו מביצוע העסקה.

העברת הכספים מחשבון לחשבון במערכת זה"ב מתבצעת באמצעות מספר חשבון מיוחד – מספר IBAN(International Bank Account Number), שהוא הסטנדרט הבינלאומי לזיהוי חשבונות בנק. מספר IBAN מורכב מ-23 תווים, הכוללים את מספר חשבון הבנק, מספרי הבנק והסניף, סימון המדינה ושתי ספרות ביקורת. כתוצאה מכך, ניתן לכל חשבון בנק מספר ייחודי, המבטיח הפחתה משמעותית בהוראות השגויות במערכת.

כדי להשתמש במערכת זה"ב צריך הלקוח לוודא בסניף הבנק כי שם החשבון שלו באנגלית מעודכן. את מספר חשבון IBAN שלו יכול לקוח הבנק לקבל בסיוע הפקיד בסניף, באמצעות האינטרנט או המענה הקולי, או במכשירי הבנק האוטומטיים.

מתן ההוראה להעברת כספים באמצעות מערכת זה"ב צריך להיעשות באמצעות בנקאי בסניף. ניתן גם לבצע העברות כספים במערכת באמצעות משלוח פקס לסניף שבו מתנהל החשבון, וזאת בכפוף להסכם מול הבנק ולאחר חתימה על טופסי הצטרפות מתאימים. השימוש במערכת זה"ב כרוך בתשלום, בהתאם לתעריפון של כל בנק.

רמת בטיחות גבוהה

בדומה למערכות דומות בעולם, גם השימוש במערכת זה"ב הישראלית בטוח ביותר. המערכת תוכננה בהתאם לסטנדרטים שקבעה הרשות לאבטחת מידע בישראל, והיא משלבת מרכיבים מתקדמים המבטיחים למשתמשים בה רמת בטיחות גבוהה ביותר. הממשק בין המערכת לבין המשתתפים העיקריים – הבנקים המסחריים והבורסה – מבוצע באמצעות מערכת SWIFT, שהיא הסטנדרט הבינלאומי המקובל להעברת כספים במערכות תשלומים. האמצעים הטכנולוגיים ואמצעי הגיבוי המותקנים במערכת זה"ב מאפשרים למפעיליה לשלוט על כל התשתיות והיישומים ולהתגבר בעת הצורך גם על תקלות באתרים רחוקים.

בנוסף לשיפור ביטחונו האישי של המשתמש הבודד, מגביר השימוש במערכת זה"ב גם את הביטחון בכל מערך התשלומים במשק. מערכות התשלומים האחרות, כגון צ'קים או הוראות קבע, מאפשרות, כאמור, להחזיר תשלומים, והיקפם הכולל של הצ'קים החוזרים לבדם מצטבר מדי שנה לסכום של יותר מ-20 מיליארד שקל. התשלומים החוזרים עלולים ליצור תגובת שרשרת, שתתגלגל ממקבל תשלום אחד לשני ותגרום לשיבושים גדולים במשק. העברת הכספים במערכת זה"ב מצמצמת, במידה רבה, את רמת אי-הוודאות בכלל מערך התשלומים ומגבירה את רמת הביטחון. ההערכה היא, שבעקבות הפעלת מערכת זה"ב, יתבצע חלק ניכר מההיקף הכספי של התשלומים במשק במערכת זו.

הניסיון שנצבר בעולם בתחום זה מראה, כי במרבית המדינות שבהן פועלות מערכות כאלה מבוצעים כיום באמצעותן יותר מ-90% מכלל התשלומים, במונחים של שווי כספי. יחד עם זאת, כ-99% מהתשלומים במשק הם בערכים כספיים נמוכים, ואלה ימשיכו, ככל הנראה, להתבצע באמצעות מערכות התשלומים הרגילות.

אפשרות להמרות סופיות של מטבע חוץ

מערכת זה"ב פועלת, כאמור, רק בשקלים, אולם עצם הפעלתה פותחת בפני ישראל אפשרויות חדשות גם במישור הבינלאומי. החשובה שבהן היא ההצטרפות של ישראל למערכת CLS, המחייבת את המדינות החברות בה להפעיל מערכת תשלומים במתכונת של מערכת זה"ב. הפעילות במערכת CLS דומה לזו של מערכת זה"ב, אולם במקום לבצע העברת כספים במטבע אחיד היא מבצעת בו-זמנית גם העברת כספים וגם המרה סופית ממטבע למטבע. צירוף השקל לפעילות במערכת CLS צפוי לחזק את המטבע הישראלי ולהפוך אותו למטבע בר המרה, הנסחר באופן חופשי בעולם.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.