קושי: 4 מתוך 5
זמן קריאה: 10 דקות

5 דברים שחשוב לבדוק בדו"חות השנתיים

בימים אלו, החברות המנהלות את קופות הגמל, קרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות וביטוחי המנהלים, מחויבות על פי חוק לשלוח לעמיתים את הדוח השנתי לשנת 2012. גם אם נראה שמדובר בכסף שמיועד לתקופות רחוקות, הרי שמדובר בחיסכון משמעותי לעתיד, ולכן כדאי להתגבר על הנטייה הראשונית של רבים להניח את הדוח בערימה בצד, כשלב ראשון לפני השלכתה לפח.  במקום זאת, כדאי מאוד לבחון מספר דברים חשובים בדו"ח השנתי, ולוודא שהכספים מועברים כחוק ושאין טעויות בפרטים מהותיים.

חשוב להשוות

מומלץ להשוות בין ההפקדות כפי שמופיעות בדוח לאלו שמופיעות בתלוש המשכורת. המעסיק מחויב להעביר את הסכום שמופרש מהמשכורת לחברה המנהלת את הפנסיה, ולכן, הסכומים המופיעים בתלוש השכר אמורים להיות זהים לסכום המופיע בדיווח התקופתי.

חשוב לבדוק מהם הסכומים המופיעים בתלוש המשכורת תחת סעיף "ניכויים מהשכר לקופות גמל", ולהשוות אותם לאלו המופיעים בדיווח השנתי בו קיים פירוט חודשי של סכום ההפקדה. באופן עקרוני, אם המשכורת הייתה זהה במהלך השנה ולא השתנתה, סכום ההפקדה לא אמור להשתנות בין החודשים השונים.

דמי ניהול

תחת סעיף "ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל מהמבוטח" ניתן לבדוק מהו שיעור דמי הניהול שמשלמים וכן מה היה הסכום שנגבה בשנה שחלפה. מומלץ לבדוק האם דמי הניהול המופיעים הם אלו שסוכמו בפועל, ולהשוות אותם לדמי הניהול הממוצעים בתעשייה.

ותק

הוותק של החוסך כפי שהוא מופיע בדיווח התקופתי משמעותי לפנסיה של העמית, או במקרה של קרן השתלמות, על המועד בו היא תהפוך לנזילה. לכן, יש לבדוק האם הוותק המופיע מדויק.

חשוב לוודא האם תקופת הביטוח הרצופה כפי שמופיעה בדוח מדויקת (טעות בסעיף זה יכולה להשפיע על הכיסוי הביטוחי של העמית) ובמקרה של קרן השתלמות – לבדוק האם מועד תחילת הוותק ומועד הזכאות למשיכת הכספים נכונים.

כיסויים ביטוחיים ומסלולים

קרן הפנסיה מקנה לעמיתים כיסויים ביטוחיים שונים, בהם, ביטוח למקרה מוות, נכות או שאירים. מידיי תקופה, מומלץ לבחון האם הכיסוי הביטוחי שנבחר מתאים לצרכי העמית (ניתן למצוא אותו תחת סעיף "מסלול הביטוח") ולבצע שינויים בהתאם.

בנוסף, כדאי לבדוק מהו המסלול שנבחר, כלומר, מה החשיפה לשוק ההון והאם הכסף מושקע במסלול סולידי (למשל, אג"ח ממשלתיות) או מסלול המאופיין בסיכון גבוה יותר (מסלול מנייתי) ולבחון האם מסלול זה תואם את אופי המשקיע וכן את מצבו הכלכלי וגילו.

פרטים אישיים

כל פרט שמופיע בדוח יכול להשפיע על הפנסיה, החל מהמצב המשפחתי ועד תאריך הלידה או מין העמית – לכן חשוב מאוד לעבור על כל הפרטים ולבדוק את נכונותם. יש להקפיד במיוחד על מספר תעודת הזהות ולראות שהמספר מופיע ללא טעויות. כל טעות יכולה להקשות על קבלת הכספים בהמשך.