עו"ד דורון ויסברוד

שונאי סיכון: מבט על פרמיית השוק בישראל

התיאוריה הכלכלית גורסת שמרבית בני האדם הן שונאי סיכון. במונחים פיננסיים משמעות הדבר שהם מעדיפים לקבל סכום כסף וודאי על פני קבלת סכום אי וודאי