ועדת בכר

הרהורים על דוח בכר

פרידת הבנקים מהקופות לא תגביר את יכולת ההתמצאות בשוק הפיננסי

דוח ועדת בכר

עיקרי המלצות הצוות הבין משרדי לענייני הרפורמה בשוק ההון

3 הערות על דוח בכר

על איזה רקע נולדה הרפורמה וכיצד היא תטלטל את הכלכלה הישראלית