אומד הפרשים

אומדן (או שיטה להערכת מדגם) שבו מידע עזר, בצורות שונות, משמש כדי לחזות תוצאות מדגם לגבי אוכלוסייה. לדוגמה, ההפרש שבין ערך מדגם X ו Y של אוכלוסייה שבה ערך X יכול לשמש כדי לאמוד את ערך האוכלוסייה בעבור Y.