ארביטרז'

מונח שמקורו צרפתי ובעסקים פירושו ניצול הפרשי שער זמניים בין שווקים שונים לשם הפקת רווחים. לשון אחר: ניצול מידע עדכני בדבר המחירים בשווקים השונים לשם רכישה סימולטנית בשוק אחד (שבו המחירים נמוכים) ומכירה בשוק שני (שבו המחירים גבוהים). עקב פעולות הארביטרז' – שהוא מסוגים שונים – נוטים המחירים של האובייקטים הנסחרים בשווקים השונים להשתוות. האובייקטים לארביטרז' הם מטבע חוץ, מניות, איגרות חוב, נכסים פיננסיים שונים, זהב, כסף וסחורות בסיסיות (קומודיטיס).