בְּדִיקַת נְאוֹתוּת

1. הטיפול הנכון שיש לתת בנסיבות המסוימות הקיימות המונע אפשרות של תביעה בשל רשלנות.

2. חובה המוטלת על חתם או סינדיקט חתמים, לנקוט בפעולה כדי שכל המידע המהותי אותו יש למסור לציבור בקשר להנפקה חדשה של ניירות ערך, אכן הובא לידיעתו.