בּוּרְסַת נַאסְדָ"ק

הבורסה לניירות ערך השלישית בגודלה בארה"ב. הפעילות ודרישות הרישום בבורסה זו דומות לשל הבורסה לניירות ערך של ניו-יורק אם כי הן קפדניות פחות והניירות הנסחרים בה הן של חברות בינוניות. נסחרות בה מניות של פירמות זרות יותר מאשר בכל בורסה אמריקאית אחרת.