בּוּרְסת נְיָירוֹת עֵרֶךְ שֶׁל אמֵרִיקָה

בארצות הברית, בורסה המתנהלת באמצעות רשת מחשבים הקשורים ביניהם.