גִּילוּם

חישוב נתון מסוים ליחידת זמן רצויה, כגון הפיכת רווח רבעוני של חברה, על־ידי גילום, לרווח שנתי.