גידוּר

1. כל קנייה ומכירה על ידי אדם המנצל את מערכת השוק כדי להגן על עצמו מפני הפסד הנובע מתנודות מחירים בסחורה שהוא סוחר בה. סחורה זו יכולה להיות ניירות ערך, קומודיטיס, מטבע חוץ וכדומה. ההגנה מושגת, בדרך כלל, על ידי רכישות ומכירות של חוזים בשוק סחורות עתידיות ועל ידי קיזוז של עלות קנייה שנעשית עכשיו כנגד קנייה של אותה סחורה בעתיד, בדרך כלל למסירה באותו מועד עתידי. דבר זה מהווה מעין ביטוח כלכלי שבו יש השקעה נגדית מאזנת. לשון אחר: זוהי קנייה או מכירה של חוזים שבהם התחייבות לספק נכסים, סחורות או ניירות ערך וכדומה במחיר מסוים בעתיד, במחיר קבוע מראש כדי להימנע מנזקים או מהפסדים – או לפחות להקטינם מאוד – במקרה של תנודות מחירים קיצוניות. עסקות גידור נעשות הן על ידי יצרנים וסוחרים שאינם רוצים להסתכן בהפסדים והן על ידי ספקולנטים שעיקר מטרתם להגיע לרווחים גדולים ומהירים, תוך נטילת סיכונים להפסיד מכספם. מכל מקום, הודות לעסקות גידור ולמסחר בעתידיות קטנות התנודות של מחירי הסחורות.

2. כינוי לכל ניסיון שעושה אדם על מנת להגן על רכושו מפני אינפלציה על ידי השקעה בנכסים השומרים על ערכם הריאלי (לדוגמה: נכסי דלא ניידי, או מניות שיש ציפייה כי מחירם יצמח במקביל לאינפלציה, או איגרת חוב צמודה וכדומה). (ראו גם: הגנה מפני אינפלציה.)