גירעון בחשבון שוטף

במאזן תשלומים, הפער הנוצר מעודף יבוא על יצוא, אשר אינו מכוסה על ידי מענקים ומתנות מחו"ל. פער זה פירושו השקעה שלילית של המשק בחו"ל. כלכלנים רואים בפער זה את בעיית מאזן התשלומים והוא מהווה אינדיקטור לצורך התאמת המדיניות המקרו-כלכלית של המשק, משום שפער כזה משמעותו היא שיש צורך לפנות למקורות חיצוניים נוספים כדי לממן את הגירעון השוטף. מקורות כאלה מגדילים את החוב החיצוני של המשק ומגבירים את תלותו בחו"ל. גירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים נוצר כאשר החיסכון של המִגזר הפרטי אינו מספיק למימון הגירעון בתקציב הממשלה ולהשקעות המבוצעות במשק. אם הגירעון שווה להשקעה ותורם להגדלת כושר הייצור, המשק, בדרך כלל, לא ייקלע למשבר. אולם, אם חלקו של הגירעון משמש למימון תצרוכת, פירעון החוב שמימן את הגירעון יצטרך לבוא מצמצום הצריכה השוטפת בעתיד.