הגבל עסקי

על פי חוק ההגבלים העסקיים בישראל – הסדר כובל (קרטל) או מונופול. חוק זה מסדיר את הפיקוח על אלה, כדוגמת חוקי אנטי-טרסט אחרים, הקיימים כמעט בכל מקום בעולם כדי לצמצם את הנזק שגורמים 'נהלים מונעי התחרות' (anti-competitive practice), נהלים שמטרתם הרס או הגבלה של ההתחרות בשוק; לדוגמה: התניית קניות; סירוב לספק סחורה או שירות וכיוצ"ב.