הרָמַת מָסָך

סילוק חציצה בין שני גורמים וראייתם כאחד. למשל סילוק "מסך" החוצץ בין חברה־ אם לחברה־בת או בין חברה פרטית לבין הבעלים של החברה וכד'.