התיישנות

ירידה בתועלת, או באפשרות השימוש, שניתן להפיק מנכס בעקבות שינויים כלכליים או טכנולוגיים, או שינויים בחוק או בהתנהגות חברתית, שחלו מאז רכישתו. מבחינים בשני סוגי התיישנות: התיישנות רגילה והתיישנות כלכלית.