חַדְלוּת פֵּירָעוֹן

המצב של אי-יכולת של אדם או חברה לשלם את חובותיהם בשל כישלון עסקי. זהו מצב של אדם או עסק, שבו ההתחייבויות עולות על הנכסים והוא מהווה שלב שלפני פשיטת רגל, או פירוק, או מינוי מנהל על ידי בית המשפט. מצב זה מכונה גם "חדלות פירעון מוחלטת" (absolute insolvency), להבדיל ממצב של אי-כושר פירעון. בדרך כלל, כאשר פירמה מגיעה למצב זה, מוכרזת דחיית תשלומים, כלומר מפסיקים תשלומם השוטף של חובות על מנת להגן על זכויותיהם של כלל הנושים. מי שנמצא במצב זה מכונה "חדל פירעון" (insolvent).