חָבוּת

1. בחוק פשיטת רגל: התקשרות, התחייבות, הסכמה או הבטחה – מפורשת או משתמעת – העשויות להביא עמן או עם הפרתן, לתשלום כסף או שווה כסף, ולרבות גמול בעד עבודה שנעשתה

2. מונח אחר לאחריות.