מְשִיכַת יֶתֶר

1. הסכום שבו שיק, ממשך או דרישה אחרת לתשלום עולה על סכום האשראי שניתן למושך. 2. הסכום שמפקיד חייב לבנק כתוצאה משיקים שנמשכו בסכום העולה על הפיקדון שלו בחשבון הבנק שבו הם נמשכו.