ECB: ההלוואות האירופיות יוכפלו

מכרז בנקים באירופה עשויים להכפיל את קו אשראי החירום שמציע הבנק המרכזי של אירופה (ECB). כך מעריכים מנהליהם של מספר בנקים גדולים ביבשת.

בסוף 2011 הילווה הבנק במרכזי של אירופה קרוב לחצי טריליון יורו לכ-500 בנקים שנפגעו בעקבות משבר החובות ביבשת. ההלוואות ניתנו לשלוש שנים וברבית של 1% בלבד. ה-ECB יציע בסוף חודש פברואר הלוואות נוספות במסגרת מכרז חדש, ועל-פי הערכות צפויים הבנקים ליטול הלוואות נוספות בשווי כולל של יותר מטריליון יורו.

בתוך-כך הודיע מנכ"ל דויטשה בנק, יוזף אקרמן, כי בסיבוב האחרון בדצמבר לא לקח הבנק הלוואות מהבנק האירופי המרכזי. מנכ"ל הבנק העריך, כי עובדה זו חיזקה את תדמיתו של דויטשה בנק.