גיליון 11
ספטמבר 2011

חיזוקים בנקאיים

המפקח על הבנקים, דודו זקן, מכין תרחישי קיצון ודורש מהבנקים להגדיל רזרבות. ראיון ראשון בתפקיד.

נזילות מנצחת

פאנל מנהלי הייעוץ וההשקעות בבנקים

פירוק והרכבה

מתי יודעים שעסק מגיע לסוף דרכו ואיך בולמים את הנפילה