גיליון 15
נובמבר 2012

טורף קלפים

מנכ"ל משרד האוצר, דורון כהן, רוצה לתקן רפורמות שלא הצליחו, כולל הייעוץ הפנסיוני

לוקחים סיכון

מנהלי הסיכונים הראשיים בבנקים: בין צונאמי רגולטורי לבין מוכנות לרעידת אדמה

עניין של גישה

המגזר העסקי מקדים את המגזר הציבורי בהתמודדות עם דרישות ההנגשה