גיליון 16
ינואר 2013

תלויים באוויר

כל המומחים טוענים כי הפתרונות למחירי הדירות נמצאים על הקרקע. בינתיים, לרבים חסר הון עצמי- לקבלנים כדי לבנות ולציבור כדי לקנות. בתווך: בנקאים שמתמודדים עם עליית הסיכון

גלובליות מקומית

איך הבנקים הזרים בישראל חוויים את הקשחת הרגולציה על פני הגלובוס

הולם אותם

אסטרטגיות חדשות להתמודדות הבנקים עם הדרישות להלימות הון