גיליון 22
אוקטובר 2014

אחרי דיאטה

גם לאחר שצמצם את מצבת כוח האדם בעולם ב25%, ממשיך סיטי לפתח שירותי בנקאות בישראל. ראיון עם מנכ"ל סיטי ישראל, ניל קורני