גיליון 24
מרץ 2015

צופה פני העתיד

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, מנתחת את אתגרי המשק ומזכירה שבסוף הארוחה מגיע גם חשבון

מפקחים על המפקחים

התוכנית לצמצום ופישוט הרגולציה יוצאת לדרך

סתימת פרצות

איך מתמודדים נכון עם איומי הסייבר