גיליון 25
יוני 2015

עידן השינויים

יאיר סרוסי, יו"ר בנק הפועלים ונשיא איגוד הבנקים, מדבר על המפה החדשה של השוק הפיננסי

כן לציטוט

איך יכולה לסייע לבורסה בת"א חזרתם של הבנקים להיות עושי השוק

מוכנים להסתכן

פאנל מנהלים של מערכי הייעוץ הפיננסי והפנסיוני בבנקים הגדולים

שני ראשים

על רעיון ההפרדה של הרגולציה הפיננסית בישראל