גיליון 26
אוקטובר 2015

עונת החיזור

יו"ר הבורסה, אמנון נויבך, מחפש דרך לתפנית במספר החברות ובהיקפי המסחר

בנק – שם זמני

תעשיית הפינטק רותחת ובנקאים בעולם חוששים מהעתיד

שאלת האיזון

איך תשפיע בהליכי חדלות פירעון על החייבים והנושים