גיליון 27
ינואר 2016

מחזיקת תיק התחרות

סגנית המפקחת על הבנקים, עודדה פרץ, מסירה חסמים פאנל בנקאים בכירים שאחראים על המשכנתאות

לא בונים על ירידה

פאנל בנקאים בכירים שאחראים על המשכנתאות

רק תיקחו

איך ישפיעו הרפורמות המתוכננות על האשראי הצרכני