גיליון 29
אוגוסט 2016

לא בונים על שינוי

הקבלנים מצפים לתוספת מקורות אשראי מהבנקים, אבל הענף פוגש חסמים אחרים