גיליון 30
ינואר 2017

המדורגים

תהליך הקמת מאגר נתוני אשראי ולשכות האשראי מתחמם. איך זה יעבוד, ואיך מונעים בועת אשראי

טופס בלי טיולים

על יוזמות חדשניות לחיבורים מקוונים בין הבנקים לגופים ממשלתיים

עידן הרשימות

חקיקת FATCA כבר מיושמת ותקן חילופי המידע במדינות ה-OECD מתקרב