גיליון 33
אפריל 2018

פחד גבהים

איך מנהלים השקעות בעידן של מלחמות סחר ותנודתיות גוברת, ומה עתיד היועצים. פאנל ראשי מערכי הייעוץ בבנקים

זהות גנובה

הנבקים מגבירים מאמץ במאבק מול השתכללות ההונאות והזיופים

מלחמת העצמאות

אמנה בין-בנקאית מסייעת לנשים מוכות שמגיעות למקלטים לצאת לדרך כלכלית חדשה

כולל מע"מ

הטלת מיסים עקיפים על פעילים בשוק ההון עומדת למבחן