גיליון 35
דצמבר 2018

זה הכל אנשים

השינויים בעולם הבנקאות משפיעים גם על אתגרי הגיוס והניהול של העובדים בבנקים

לחשוב קצת אחרת

ראיון עם ח"כ ניסן סלומינסקי.יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט בכנסת היוצאת

שגרת משמעות

קציני הציות הראשיים מתארים את ניהול אחד הסיכונים הפחות מוכרים