גיליון 36
אפריל 2019

מחליפים עוגן

העולם הפיננסי מתכונן לפרידה מריביות הליבור. איך נערכים?

מנמיכים חומות

מה קורה כאשר חדשנות פיננסית פוגשת ברגולציה?

משלמים ביוקר

הרשויות המקומיות מתקשות להיפרד מהכנסה חריגה

שולטים בע"מ

חברות ללא בעלי שליטה מאתגרות את חוק החברות