גיליון 177
אפריל 2015
  • מקורות החיסכון העממי: סקירה ההיסטורית א'
  • הגורמים המשפיעים על גיוס ההון של חברות הזנק בתחום הטכנולוגיה העילית בראשית דרכן
  • האם קיימת אכיפת יתר של חובות הדיווח לפי חוק איסור הלבנת הון
  • טענת קיזוז כאבן בוחן להטלת חובות תום לב חלף חובות אמונים של בנק כלפי לקוח
  • אמידת מדד המחירים לצרכן לפני ספטמבר 1951
  • פתיחת המשרד הראשי והסניף הראשון של בנק אפ"ק ביפו דיון על מועד ומיקום פתיחת המשרד הראשי של חברת אנגליא פלשתינה
  • Enlish Contents – English Abstracts Of The Articles