גיליון 172
מאי 2012
  • מערכת הבנקאות בישראל בשנת 2011
  • ביצועי שוק החיסכון הפנסיוני על רקע הרגולציות במשק, 2000-2011
  • כרית הון לריכוך השפעות פרו- מחזוריות במסגרת באזל 3 האם הסיגנל של יחס אשראי לתוצר רלוונטי למערכת הבנקאית בישראל?
  • זכויות הבנקים כנושה למול חוק יחסי ממון, בין בני זוג, תשל"ג – 1973 או מדוע כדאי לחיות בשלום בית ומדוע לא כדאי להתגרש?
  • אגרות חוב נושאות פרסים
  • מהותה המשפטית של מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב האחות הפולנייה של בנק לאומי: לודז'קי בנק דפוזיטובי