גיליון 173
אוקטובר 2012
  • שוק ההון הישראלי במנהרת הזמן – דברים לכבודו של פרופ' מאיר חת
  • ההרמוניזציה הבין – לאומית של הרגולציה על ענף הביטוח – פרגמנטציה, שונות והתכנסות
  • מודלים במערכת הבנקאית
  • סיכון מדינתי בגוש האירו במהלך המשבר הפיננסי- תצפית על פערי הריביות
  • הצעה לשילוב גמ"ח כספים במערך הפעילות הבנקאית