גיליון 174
מרץ 2013
  • מערכת הבנקאות ושוק ההון בישראל נוכח המשבר בגוש האירו
  • סוגית החסינות המוקנית למוסדות פיננסיים בגין דיווחים בלתי רגילים בבתי המשפט בארה"ב ובבריטניה
  • הספר מקסטיליה: שמיטת החובות של פיליפ השני
  • מהותו המשפטית והמעשית של "סעיף ההיוותרות בחיים" בטופס פתיחת חשבון בנק משותף
  • חזקת השותפות בחשבונות משותפים- ההיית, או חלמתי חלום?
  • חשבון בנק משותף עם פטירת אחד השותפים
  • מה גורלו של מוטב בקופת תגמולים במאבק מול יורשי העמית?