OECD: להעלות הריבית עד ל-4.75%

ארגון המדינות המתועשות, ה-OECD, מעריך כי הצמיחה של הכלכלה הישראלית תזנק ל-5.4% בשנת 2011, לעומת צמיחה של 4.7% ב-2010. עם זאת, בשנת 2012 סבורים בארגון כי הצמיחה צפויה להתמתן ולחזור לשיעור של 4.7%, זאת בשל מחסור בעובדים וזינוק בריבית במשק.

למרות האופטימיות, כלכלני הארגון מעריכים כי בנק ישראל יחמיץ את יעד האינפלציה הרשמי (1%-3%), ולפיכך סבורים כלכלני הארגון, כי על הבנק המרכזי להעלות את שיעור הריבית בישראל לרמה של 4.75%. לאחר העלאת הריבית האחרונה של בנק ישראל, עומד גובה הריבית על 3.25% – כלומר, 1.5% פחות מהריבית הרצויה להערכת הארגון.

בדוח ה-OECD נכתב, כי "העלאות הריבית האחרונות בישראל הן מבורכות ומסמנות מעבר לנורמליזציה של המדיניות המוניטארית, אולם המשך הניסיונות לבלום את ייסוף השקל משקפים אסטרטגיה שפחות ממוקדת בבלימת האינפלציה".

בנוסף מביעים כלכלני הארגון חשש מכך שההתפתחויות הפוליטיות במזרח-התיכון יסכנו את הכלכלה הישראלית.

הדוח קורא לבנק הפדרלי בארצות הברית להעלות את הריבית – ולבנק המרכזי באירופה להימנע ממהלך כזה לעת עתה.

בארגון חוששים מפני עלייה באינפלציה בארצות הברית וממליצים להעלות את הריבית. אם ההתאוששות תימשך, מעריכים בארגון, הריבית תעלה משיעור אפסי של 0%-0.25%, ועד לשיעור של 2.2% בסוף 2012.

כלכלני הארגון מעריכים, כי הצמיחה בארצות הברית תסתכם השנה בכ-2.6% – ובכ-3.1% ב-2012. גוש היורו, לעומת זאת, צפוי לצמוח השנה ב-2%, ואילו יפן צפויה לסבול מנסיגה של 0.9% השנה ומצמיחה של 2.2% ב-2012.