אמצעי תשלום

צ'ק בטוח

ממה להיזהר כשרושמים צ'קים, מתי הם עדיפים על כל צורת תשלום אחרת, ולטובת מי לרשום את הצ'ק בחתונה.

זהירות, כרטיס אשראי

איך נזהרים בשימוש בכרטיס האשראי באינטרנט? מה קורה כאשר לא מקבלים מוצר שנרכש באמצעות הכרטיס?