הוזלות

המדד הפתיע בגדול – ירד ב-0.5%

במהלך 12 החודשים האחרונים עלה שיעור האינפלציה בישראל ב-1.4%. גוברות ההערכות, כי בנק ישראל יוריד את הריבית במשק בסוף החודש