הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מדד חודש יולי עלה ב-0.3%

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יולי ב-0.3%, כך פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי הנתונים שפרסמה הלשכה חלה עליית מחירים משמעותית בעיקר בסעיפי הירקות והפירות (3.3%), הדיור (1%)

מדד חודש מאי עלה ב-0.1%

התחזיות העריכו שהמדד יעלה ב-0.3%. התייקרו: הפירות , החשמל, הסיגריות והדיור; הוזלו: הירקות, התחבורה והתקשורת