המפקח על הבנקים

צילום: משרד האוצר

המלצות ועדת זקן הוגשו לשר לפיד

בין ההמלצות: גיבוש צעדים לאשראי קמעונאי ממקורות פנסיוניים וייעול תהליך המעבר בין הבנקים. השוואה בינלאומית שהוצגה לוועדה: חשבונות העו"ש בישראל – מהזולים ביותר

זקן: "להיערך למשבר שיהיה"

"המשברים האחרונים הבהירו לכולנו שלא מספיק להיערך למשבר שהיה, אלא לזה שיהיה", אומר דודו זקן, המפקח על הבנקים. בראיון ראשון מאז נכנס לתפקידו מדבר המפקח על מצבם של נוטלי המשכנתאות ועל הסיכונים בנפילה של לווים גדולים