ועדת זקן

צילום: משרד האוצר

המלצות ועדת זקן הוגשו לשר לפיד

בין ההמלצות: גיבוש צעדים לאשראי קמעונאי ממקורות פנסיוניים וייעול תהליך המעבר בין הבנקים. השוואה בינלאומית שהוצגה לוועדה: חשבונות העו"ש בישראל – מהזולים ביותר