זכויות פנסיוניות

המדריך למפוטר

מה קורה בפרידה מהמעסיק – כאשר עובד מפוטר או מתפטר ביוזמתו. מתי זכאים לפיצויי פיטורים? איך הם מחושבים ומתי חל עליהם תשלום מס? איך שומרים על רצף הזכויות לפנסיה לאחר הפיטורים? כל התשובות