חיסיון

סכנת סדקים בחיסיון הבנקאי

תזכיר חוק הגנת הסייבר שפורסם באחרונה מבקש להגדיר את סמכויות מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה. מבקריו טוענים: אין תקדים לאוסף סמכויות כזה, החוק המוצע נעדר שקיפות ועלול לפגוע בפרטיות. אחת התוצאות: החוק עלול להשפיע על מערכת היחסים של הבנקים עם לקוחותיהם ומחזיקי עניין אחרים בישראל ובעולם. במערך הסייבר טוענים שהחוק הכרחי ומאוזן