חקיקה

בסימן עלייה

המלצות ועדת טרכטנברג ואישור חלקים מהן בחקיקה יצרו שינויים משמעותיים בתחום המיסוי שייכנסו לתוקפם כבר בשנה הקרובה. מי ישלם יותר, מי פחות ומה עוד אפשר לעשות לפני ה-31 בדצמבר. מדריך מיוחד