ירידה

בנק ישראל: ירידה בעמלות הבנקים

על-פי דוח בנק ישראל, במחצית הראשונה של שנת 2012 חלה ירידה ריאלית של 3.6% בעלות החודשית הממוצעת לחשבון עו"ש למשק בית בישראל