ללא מס

למשוך קופת גמל ללא מס

הוראה חדשה של משרד האוצר מאפשרת לבעלי חשבונות לא פעילים בקופות גמל, שצברו עד 7,000 שקלים, למשוך את הכסף מיידית ללא תשלום מס. למי זה מתאים ואיך עושים זאת – שאלות ותשובות