לרשום צ'ק

צ'ק בטוח

ממה להיזהר כשרושמים צ'קים, מתי הם עדיפים על כל צורת תשלום אחרת, ולטובת מי לרשום את הצ'ק בחתונה: הכלה או אולי אמא שלה? צ'קים – המדריך המלא