מדד המחירים

מדד חודש יוני עלה ב-0.8%

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש יוני ב-0.8%, כך פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זוהי העלייה הגדולה ביותר מאז אוגוסט 2012. האנליסטים העריכו כי המדד יעלה ב-0.6%

הפתעה: מדד מאי נותר ללא שינוי

האנליסטים צפו כי המדד יעלה ב-0.2%-0.4%. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיווחה, כי העליות קוזזו באמצעות ירידות מחירים בענפי המזון, התחבורה והריהוט